Arama:
Kapat

TCELL - TURKCELL

?
14,50
En Düşük
14.3600
En Yüksek
14.5000

14.5
24 SAATLİK DEĞİŞİM
% 1,05
ÖNCEKİ KAPANIŞ
14,35
YILLIK EN YÜKSEK
17,85
YILLIK EN DÜŞÜK
11,24
HACİM (TL)
222,626,369
HACİM (LOT)
15,423,004
Sermaye Artırımları Bölünme Verileri
Yükleniyor...

RİSKSİZ YATIRIM YAPIN

100.000 TL Sanal paranız hazır! Kaybetme riskiniz olmadan hisse senedi alıp satarak para kazanma fırsatı yakalayabilirsiniz! BEDAVA eğitime katılmak için tıklayın.
ÜCRETSİZ DENEMEYE BAŞLA

Canlı TURKCELL Grafiği

?
ALIŞ
14,48
SATIŞ
14,50
DEĞİŞİM
%1,05
ZAMAN
18:14:03
1G
1H
1A
3A
6A
1Y
Max
2.Direnç 1.Direnç Pivot 1.Destek 2.Destek
Standart 14.5933 14.5466 14.4533 14.4066 14.3133
Fibonacci 14.5398 14.5068 14.4533 14.3998 14.3668
Camarilla 14.5256 14.5128 14.4533 14.4871 14.4743
Woodie 14.6050 14.5700 14.4650 14.4300 14.3250

TCELL FİYAT BİLGİLERİ

?
GÜNLÜK
AÇILIŞ 14.38
YÜKSEK 14.50
DÜŞÜK 14.36
SON 14.50
HACİM (TL)
222,626,369.00
HACİM (LOT)
15,423,004.00
1. SEANS
AÇILIŞ -
YÜKSEK 14.50
DÜŞÜK 14.36
SON 14.40
HACİM (TL)
100,180,707.00
HACİM (LOT)
15,423,004.00
2. SEANS
AÇILIŞ -
YÜKSEK 14.50
DÜŞÜK 14.36
SON 14.50
HACİM (TL)
222,626,369.00
HACİM (LOT)
15,423,004.00
HAFTALIK
AÇILIŞ -
YÜKSEK 14.57
DÜŞÜK 13.56
SON 14.42
HACİM (TL)
-
HACİM (LOT)
-
AYLIK
AÇILIŞ -
YÜKSEK 15.84
DÜŞÜK 13.56
SON 14.87
HACİM (TL)
-
HACİM (LOT)
-
YILLIK
AÇILIŞ -
YÜKSEK 17.85
DÜŞÜK 11.24
SON 12.34
HACİM (TL)
-
HACİM (LOT)
-

TURKCELL Analizleri - Uzman Yorumları

?

Vakıf Yatırım Turkcell (TCELL) Hisse Analizi Yorumu - 18/09/2020

SPK, 15 Eylül tarihinde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle yatırımcıların hak ve yararlarının korunması adına, 18 Eylül tarihli işlemlerden başlamak üzere UBS AG London Branch unvanlı yatırımcı tarafından Borsa İstanbul’a Direct Market Access (Doğrudan Piyasa Erişimi, DMA) aracılığıyla emir iletilmesinin askıya alınmasına karar verdi.

Şeker Yatırım Turkcell (TCELL) Hisse Analizi Yorumu - 08/09/2020

Turkcell (TCELL) bağlı ortaklıklarından Lifecell Ventures Coöperatief U.A.'nın %100'üne sahip olduğu sermayesi 50.000 Avro olan Hollanda'da kurulu Lifecell Digital Communication Technologies B.V.'nin kuruluş işlemleri tamamlanmış olup, ticaret siciline tescili gerçekleşmiştir. Turkcell (TCELL) Turkcell Holding, Turkcell’in kurumsal/hissedarlık yapısının yeniden yapılandırılmasıyla sonuçlanacak bir seri İşlem’e ilişkin, KKTC Rekabet Kurulu kararını paylaşmıştır. KKTC Rekabet Kurulu, işleme izin verilmesine karar vermiştir (Nötr).

Şeker Yatırım Turkcell (TCELL) Hisse Analizi Yorumu - 01/09/2020

Yönetim Kurulu, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde tadili için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınması için gerekli işlemlerin yapılmasına karar vermiştir. Esas Sözleşme tadili, Genel Kurul onayına tabidir. Turkcell Esas Sözleşmesi’nde yapılacak değişikler, diğerleri yanında, Şirket’in Amaç ve Konu’sunun “GSM Pan Avrupa Mobil Telefon Sistemi’nin Kurulması ve İşletilmesi Hakkında Lisans Verilmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi”, “IMT2000/UMTS Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi ile Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi” ve “IMT Hizmetlerine İlişkin Sayısı Sınırlandırılmış Kullanım Hakkı Yetki Belgesi”ne istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile imzalanmış olan imtiyaz sözleşmeleri kapsamındaki hizmetler ile ilgili mevzuat ve düzenleyici işlemler tahtında diğer hizmetleri ifa etmek üzere kurulmuştur” olarak güncellenmesi, Şirket’in kurduğu, kuracağı ya da başkaları tarafından kurulmuş olan vakıflara mevzuata uygun malvarlığı tahsis edebileceği, bu gibi kişi ve/veya kurumlara şirket işletme amacı ve konusunu ihlal etmemek kaydıyla kardan pay ayırabileceği, kar payı veya kar payı avansı dağıtımı yapabileceği ve üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecek her türlü bağışta ve yardımda bulunabileceği olarak güncellenmiştir. Turkcell’in Esas Sözleşmesi’nin Şirket Sermayesi ve Hisse Devri maddeleri de güncellenmiş, Sermaye Artış ve Hisse Senetleri maddesi metinden çıkarılmıştır. Bu güncellemeye göre, Şirket’in çıkarılmış sermayesini temsil eden toplam 2.2mlyr adet pay, A Grubu paylar ve B Grubu paylar olarak iki gruba ayrılmıştır. Halihazırda Turkcell Holding’in sahip olduğu 330mn TL toplam nominal değerli ve Şirket’in çıkarılmış sermayesinin %15’ine tekabül eden 330mn adet pay, A Grubu paylar, geriye kalan 1,870mn TL toplam nominal değerli ve Şirket’in çıkarılmış sermayesinin %85’ine tekabül eden 1,870mn adet pay, B Grubu paylar olarak belirlenmiştir. Yönetim Kurulu’nun bağımsız üyeler haricindeki 4 üyesi A Grubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçileceği belirtilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı’nın, A Grubu paylara tanınan imtiyazlar ile seçilmiş Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçileceği belirtilmiştir. A Grubu payların tamamının tek bir pay sahibine ait olmaktan çıkması halinde, bu aday gösterme imtiyazının tüm A Grubu paylar bakımından kendiliğinden yürürlükten kalkacağı eklenmiştir. Her bir A Grubu pay, 4’ü Esas Sözleşme hükmü uyarınca aday gösterilen yönetim kurulu üyeleri olmak üzere (bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç) 5 Yönetim Kurulu üyesinin seçimi ile, Genel Kurul Toplantı Başkanı’nın seçiminde, oyda imtiyazlı olup, bu imtiyaz Genel Kurulda yapılacak oylamada her bir A Grubu paya sadece bu konulara ilişkin olmak üzere 6 oy hakkı verdiği belirtilmiştir. A Grubu payların tek bir pay sahibine ait olmaktan çıkması halinde, bu oyda imtiyaz tüm A Grubu paylar bakımından kendiliğinden yürürlükten kalkacağı eklenmiştir. Bu maddede düzenlenen imtiyazlar, yalnızca belirtilen koşulların birlikte gerçekleşmesi halinde A Grubu Paylar bakımından geçerli hale gelecek ve yürürlüğe girecektir. Bu şartlar: i) TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Turkcell Holding A.Ş. arasındaki birleşme işlemlerinin tamamlanması ve birleşmenin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmesi ve (ii) Şirket’in toplam çıkarılmış sermayesinin en az % 25’ine tekabül edecek olan, A Grubu payların tamamı ile B Grubu payların toplamının, TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin hesabına kaydedilerek, TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin bu hisselerin yasal maliki haline gelmesi olarak belirtilmiştir. A Grubu paylara tanınan imtiyazların ilgili madde hükümleri uyarınca geçerli hale gelmesi ve yürürlüğe girmesinden sonra herhangi bir zamanda, A Grubu payların tamamının tek bir pay sahibine ait olmaktan çıkması halinde, Esas Sözleşme’de A Grubu paylara tanınan tüm imtiyazlar, kendiliğinden sona erecektir. Bu durumda A Grubu payların tamamı Şirket Yönetim Kurulu ya da Genel Kurul’un başkaca bir kararına gerek olmaksızın, imtiyazsız B Grubu paylara dönüşecektir ve hiçbir pay ya da pay sahibi, herhangi bir şekilde imtiyazlı olmayacaktır. A Grubu payların tek bir pay sahibine ait olmaktan çıkması halinde, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının aday gösterilmesi ve seçilmesi, Genel Kurul Toplantı Başkanı’nın seçilmesi, Yönetim Kurulu Başkanının seçilmesi ve Madde 9’a göre Türk Ticaret Kanunu Madde 363 hükmü uyarınca Yönetim Kurulu üyesi seçilmesi işlemleri, herhangi bir aday gösterme imtiyazı ya da oyda imtiyaz olmaksızın Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilecektir. Esas Sözleşme’de belirtilen hususlara tabi olmak üzere Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilecek 9 üyeden oluşacaktır. Şirket Esas Sözleşmesi’nni Karın Tespiti ve Dağıtımı maddesi de güncellenmiştir, buna göre diğer güncellemeler ile birlikte Şirket, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuatta düzenlenen şartlara uygun olarak, ara dönem finansal tablolarında belirtilen kar üzerinden nakden kar payı avansı dağıtmaya yetkilidir. Turkcell’in Esas Sözleşmesinde yukarıda belirtilen onaylara tabi öngörülen değişiklikler, Şirket’in sahipliğinin yeniden yapılandırılması sürecinin devamında olup, Şirket payları kısa dönem performansı üzerinde belirgin bir etkisi olmasını beklememekteyiz. Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu Türkiye Acil Durum Şirket Desteği Projesi için sağlanacak 500 milyon dolar tutarında bir krediyi onayladı. Proje COVID-19 pandemisinden ekonomik olarak etkilenen -veya pandemi koşullarına uyum sağlamaya çalışan- küçük ve orta büyüklükteki özel sektör işletmeleri (KOBI) için finansmana erişim imkanı sağlamayı amaçlamaktadır. Buna göre, doğrudan uygun KOBİ'lere kullandırılmak üzere Vakıfbank'a (VAKBN) 250 milyon dolar tutarında bir kredi hattı ve ticari bankalara, kiralama şirketlerine ve faktoring şirketlerine kullandırılmak üzere Kalkınma ve Yatırım Bankası'na (KLNMA) 250 milyon dolar tutarında bir kredi hattı sağlanacaktır.

İş Yatırım Turkcell (TCELL) Hisse Analizi Yorumu - 25/08/2020

TCELL: IMTIS Holdings’in (Rus Alfa), hisselerini borsada işlem gören nitelikteki hisseye dönüştürmek için SPK’ya başvuru yaptığını açıkladı Turkcell, yeni hissedar yapılanmasında %24,8 paya sahip olacak IMTIS Holdings’in (Rus Alfa), hisselerini borsada işlem gören nitelikteki hisseye dönüştürmek için SPK’ya başvuru yaptığını açıkladı. Türkcell’in SEC belgelerine göre IMTIS Holdings’in hisse transferinin tamamlanmasını takip eden ilk yılda Turkcell’in sermayesinin %5’ine karşılık gelen hisseyi piyasada satabilme ihtimali var. Geriye kalan %19,8’lik hisse için ise borsada satış, hisse transferini takip eden ilk yıl için mümkün değil. Biz bu fiyat seviyelerinden satış olamayacağını düşünmekle beraber, hisselerin piyasada satılması şirket için olumsuz olabilir. Kapanış (TL) : 14.76 Hedef Fiyat (TL) : 21.6 Piyasa Deg.(TL) : 32472 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 57.82

Tacirler Yatırım Turkcell (TCELL) Hisse Analizi Yorumu - 25/08/2020

Daha önce, diğer tarafların yanında, Türkcell Holding A.Ş tarafından kamuya açıklandığı üzere, 17 Haziran 2020 tarihinde imzalanan belirli işlem sözleşmeleri hükümleri uyarınca, Türkcell Holding’in pay sahipleri olarak Çukurova Telekom Holding Limited ve Telia Finland OYJ, Türkcell İletişim Hizmetleri AŞ’nin kurumsal/hissedarlık durumunun yeniden yapılandırılmasıyla sonuçlanacak bir seri işlemin bir parçası olarak, Türkcell’de sahip oldukları hisselerin tamamını, hisselerinin tamamı Türkiye Varlık Fonu’na ait olan TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket’ine satma ve Türkcell Holding’in TVF BTIH ile TVF BTIH bünyesinde birleşmesi hususlarında anlaşmaya varmışlardır. Turkcell Holding, işlem Sözleşmeleri uyarinca ve işlem sözleşmelerinin bir parçası, olarak, Türkcell Holding'in şirket sermayesinde sahip olduğu borsada işlem görmeyen nitelikteki, (kapalı) toplam 1.122.000.000,24 adet şirket hissesinden 545.600.000 adedini borsada işlem gören nitelikteki hisseye dönüştürmek için gerekli işlemlere başlamıştır. Bu doğrultusunda, SPK'nın Vll-128.1 numara Pay Tebliği uyarınca yukarıda bahsi gecen 545.600.000 adet hissenin borsada işlem gören nitelikteki hisseye donuşumu için SPK tarafından esasla belirlenen bilgi formu Turkcell Holding tarafından SPK'nin onayına sunulmuştur. İşlem Sözleşmeleri’ne göre ve İşlem Sözleşmeleri’ndeki ön şartların gerçekleşmesine bağlı olarak işlemin kapanışı itibariyle yukarıda bahsi gecen 545.600.000 adet hissenin IMTIS Holdings S.a.r.l tarafından iktisap edileceği öngörülmektedir.

Deniz Yatırım Turkcell (TCELL) Hisse Analizi Yorumu - 21/08/2020

TCELL; Hissedarlık Yapısında Değişikliğine İlişkin Onay Süreci / nötr 17 Haziran tarihi itibariyle, Turkcell’in ortaklarından Turkcell Holding A.Ş., Çukurova Telecom Holdings Limited, Telia Finland OYJ ve LetterOne’ın (Alfa Telecom) bir hisse satış işlemleri üzerinde anlaşmaya vardıkları duyurulmuştu. Detayları aşağıda yer alan hisse satış işlemlerine ilişkin olarak, Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) ve Ukrayna Rekabet Kurulu onay vermiştir. Satış işleminin tamamlanmasına dair çalışmalar devam etmektedir. Söz konusu, hisse satış işlemini Turkcell ortakları arasındaki anlaşmazlıkları kalıcı şekilde çözmesi açısından olumlu buluyoruz. BTK ve Ukrayna RK onaylarının da hisse performansı üzerinde nötr etki yapmasını bekliyoruz. Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile gerçekleşen ve 4Ç20’de tamamlanması beklenen işlemin detayları şu şekilde; Telia Company, Turkcell Holding’deki %47,09 hissesini (Turkcell’de %24,02 oranında direkt hisseye işaret ediyor) 530 milyon dolar karşılığında TVF’ye satacak, (Çukurova Telecom, Turkcell Holding’deki %52,01 hissesini (Turkcell’de %26,53 oranında direkt hisseye işaret ediyor) TVF’ye satacak, TVF, Turkcell Holding’i devralacak, ve (iv) Turkcell’de %24,8 oranında direkt payı ifade eden 545.600.000 adet hisse Alfa Telecom’un sahibi olan LetterOne’a satılacak. Bu işlemlerin tamamlanması ile TVF, LetterOne (Alfa Telecom) ve Çukurova Holding sırasıyla %26,2; %24,8 ve % 0,05 hisseye sahip olurken, kalan %48,95 oranındaki hisse halka açık kalmaya devam edecek. LetterOne hisselerinin hiçbir imtiyazı bulunmayacak. Yönetim Kurulu üyesi 7’den 9’a çıkarılacak ve TVF’nin sahibi olacağı %15 oranındaki A tipi imtiyazlı hisse hem oy hakkı hem de yönetim kurulu üyesi seçme anlamında imtiyazlı olacak. Bu işlem; Genel Kurul’un şirket sözleşmesinin bazı maddelerinin değiştirilmesi için gerekli olan iznine tabidir. Şirket ana sözleşmesine göre dağıtılabilir net karın en az %50’sini nakit temettü olarak dağıtmayı öngörürken, 2017 ve 2018 net karlarının sırasıyla %96 ve %50 oranları nakit temettü olarak dağıtılmıştır. TVF yaptığı açıklamada temettü politikasının devam ettirileceğini söyledi. %50 dağıtım oranı varsayımı ile şirketin 2019 karından hisse başına 0,73 TL brüt kar dağıtımı yapması beklenebilir. Öte yandan Telia Company yaptığı açıklamada, Turkcell yatırımından hisse satış geliri 530 milyon dolar dahil olmak üzere 20 yıl içinde 28 milyar SEK gelir ederken, 13 milyar SEK yatırım yapmış olduğunu ve yıllık bazda indirgenmiş %5 oranında getiri elde ettiğini açıkladı. Öte yandan, Telia Company finansal tablolarında Turkcell yatırımının 8 milyar SEK defter değeri bulunurken, satış fiyatı 5 milyar SEK yaklaşık 3 milyar SEK sermaye kaybını ifade etmektedir. Ayrıca, kurların şu anki seviyesinde kalacağı varsayımı ile Telia Company işlem kapanışında 17 milyar SEK kur farkı gideri kaydetmeyi beklemektedir. Şirketin Genel Müdürü yaptığı açıklama ile uzun zamandır çözülmeyi bekleyen yasal bir sorunu çözdüklerini ve artık kendi pazarlarına odaklanmaya hazır olduklarını belirtti. Deniz Yatırım Görüş: Turkcell 2020 yılı için %10-12 gelir büyümesi ve %40-42 VAFÖK marjı aralığı beklentisini ortaya koysa da, biz bu aralığın üst tarafında bir gerçekleşmenin rahatlıkla mümkün olduğunu düşünüyoruz. Şirket 2Y19’da 1,5 milyon net faturalı abone kazanmayı başardı ve düşük baz etkisi sayesinde 1Y20 sonuçlarında %14 gelir büyümesi ve 1,7 puanlık VAFÖK marjı iyileşmesi gerçekleşmiştir. Şirket’in ana sözleşmesinde bulunan %50 temettü dağıtım politikası (geçmişte kabul edilen oranlar %60-70 oranlarında) hisse başına 73 kuruş nakit temettüye işaret etmektedir ki bu da %5 temettü verimine işaret etmektedir. Hisse 2020 beklentileri üzerinden 4x FD/VAFÖK’ün altında bir çarpandan işlem görmektedir ki hissenin tarihi ortalama çarpanı 5.0x FD/VAFÖK seviyesindedir.

Ziraat Yatırım Turkcell (TCELL) Hisse Analizi Yorumu - 21/08/2020

Nötr Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu ("BTK") nezdinde ilgili mevzuat uyarınca yapılan başvuruya ilişkin şirkete tebliğ edilen 13 Ağustos 2020 tarihli BTK kararı aşağıdadır: "Turkcell Holding AŞ'nin Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'de sahip olduğu %51 oranındaki hissenin, ilgili mevzuat çerçevesinde hisse devrine ilişkin yürütülecek işlemler sonucunda; a. Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin hisselerinden %26,2'sine tekabül eden kısmının Şirkette kontrol unsurunu sağlayacak şekilde Türkiye Varlık Fonu Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ'ye, b. Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin hisselerinden %24,8'ine tekabül eden kısmının IMTIS Holdings SARL'a ait olacak şekilde devrine izin verilmesi, hususlarında karar alınmıştır."

Deniz Yatırım Turkcell (TCELL) Hisse Analizi Yorumu - 14/08/2020

TCELL; 2Ç20 Sonuçları Güçlü Beklentiler ile Uyumlu Turkcell 1Ç20’de 6,9 milyar TL satış (Kons.: 6,4 milyar TL, Deniz: 7,0 milyar TL), 2,9 milyar TL VAFÖK (Kons: 2,8 milyar TL, Deniz: 2,9 milyar TL) ve 852 milyon TL net kar (Kons: 842 milyon TL, Deniz: 910 milyon TL) açıkladı. Şirketin karlılık sonuçları beklentilerimiz ile büyük ölçüde uyumlu gerçekleşti. VAFÖK ve net kar kalemleri ise piyasa beklentisinin sırasıyla %8 ve %5 üzerinde gerçekleşti. Yönetim 2020 yılına dair %10-12 gelir büyümesi ve %40-42 VAFÖK marjı beklentilerini korudu. 1Y20 gerçekleşmelerine bakacak olursak, 2020’nin tamamında Turkcell’in yönetim beklenti aralığının üst bandını rahatlıkla tutturmasını bekliyoruz. 2Ç20 sonuçlarının hisse performansı üzerinde nötr etki yapmasını bekliyoruz. Hisse son altı ayda endeksin %17 üzerinde performans gösterirken, son bir ayda endekse paralel seyir göstermiştir.

Ziraat Yatırım Turkcell (TCELL) Hisse Analizi Yorumu - 14/08/2020

Pozitif Turkcell'in 2020 yılı ikinci çeyreğe ait ana ortaklık net dönem karı 851,7mn TL ile hem 815mn TL'lik bizim beklentimizin hem de 845mn TL'lik piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiştir. 2Ç2019'da şirketin ana ortaklık net dönem karı 465,2mn TL idi. Şirketin 2020 2. çeyrek toplam hasılatı 2019 2. çeyreğe göre %11,8 artışla 6.924mn TL olmuştur. Bu büyüme temel olarak, artan data kullanımı ile genişleyen faturalı abone bazının desteklediği güçlü Turkcell Türkiye ARPU performansından kaynaklanmaktadır. Toplam maliyetler %15,5 artarken, brüt kar %3,5 artışla 1.974mn TL'ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı ise 2,3 puan azalarak %28,5 olmuştur. 2Ç2020 operasyonel giderleri 2019'un aynı dönemine göre %17,4 gerilemiştir. 2Ç2020'de diğer faaliyetlerden 337,7mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece, 2Ç2020 faaliyet karı 2Ç2019'a göre %6,1 artışla 1.817mn TL'ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı 1,4 puanlık azalışla %26,2 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan Şirket'in 2020 yılı 2. çeyrek FAVÖK'ü 2019'un aynı dönemine göre %10,6 artışla 2.824mn TL'ye yükselmiştir. FAVÖK marjı ise 0,4 puan azalışla %40,8 olarak gerçekleşmiştir. 22,1mn TL'lik net yatırım faaliyetlerinden gider ve 106,8mn TL'lik TFRS 9'a ilişkin gider sonrasında finansman öncesi faaliyet karı 1.688mn TL'yi göstermiştir. Şirketin 2Ç2020 net finansman giderleri 600,5mn TL olmuştur. 2Ç2019'daki net finansman gideri 1.059mn TL idi. 234,9mn TL'lik vergi gideri sonrası, net dönem karı 2Ç2019'a göre %77,9 artarak 853mn TL olmuştur. 1,3mn TL'lik kontrol gücü olmayan paylara ilişkin kar düşüldükten sonra ana ortaklık payına düşen net dönem karı 851,7mn TL olarak açıklanmıştır. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte şirketin Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı 1.724mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde1.690mn TL kar açıklamıştı. Sonuçların ardından Şirket 2020 yılı beklentilerini korumuştur. 2020 yılı için gelir büyümesi beklentisi %10-%12, FAVÖK marjı hedefi %40-%42 ve operasyonel yatırım harcamalarının gelire oranı beklentisi ise %17-%19 seviyesindedir.

Şeker Yatırım Turkcell (TCELL) Hisse Analizi Yorumu - 13/08/2020

2Ç20 sonuçlarının bugün, piyasa kapanışından sonra açıklanması beklenmektedir. Piyasa ortalama tahminlerine göre, Şirket’in satış gelirlerinin yıllık %11 oranında artarak 6,842mn TL’ye ulaşması beklenmektedir (Şeker Yatırım T.: 6,884mn TL). Turkcell’in konsolide FAVÖK’ünün ise, piyasa ortalama tahminlerine göre, yıllık %10 oranında artışla 2,817mn TL olarak gerçekleşmiş olabileceği tahmin edilmektedir (Şeker Yatırım T.: 2,752mn TL). Grup’un 2Ç20 net karının ise, zayıf bir baz dönem üzerine, görece olarak azalış göstermesi beklenen net finansal giderleri ve 2Ç19 net karının Kcell’e dair bir defaya mahsus kaydedilen 60mn TL tutarı içeriyor olması nedeniyle, yıllık bazda %82 oranında artarak 846mn TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir (Şeker Yatırım T.: 816mn TL).

OKUMA ALANINI BÜYÜT

TURKCELL Yorumları

?
Yorum yapmak için tıklayınız
cagri 9 gün önce

hiç durmadan değer kaybediyor. bayıldım artık çekilecem bu hisseden.

soguksusayaci 19 gün önce

yırtın dur turkcell ottan boktan sebeplerle bu kadar etkilenen bir kağıt görmedim. devasa yatırım devasa gelir ama işletme mantığı köşe başındaki telefoncudan farksız.. jan janlı reklam çekmeye benzemiyor işte bu işler

byevren 30 gün önce

Nedendir ki tüm hisseler yükselirken bu düşer... Düşmede bundan istikrarlı bir kağıt yok... Herhalde büyük hissedarlar satıyor ki yerinde sayıyor bu kâğıt.

dolarmubtelasi 2 ay önce

Zararımı ver söz çıkıcam valla kar falan istemiyorum zararımı ver yeter

tredarmny 3 ay önce

Biz hisseyi çok yüksekten aldık biraz sabretseydik bu fiyatlarda n alsaydık güzel olacaktı ben 17 57 aldım mecbur bekliyeceğim

masterfx 3 ay önce

Bir miktar daha aldım sonunda gülen ben olacağım inşallah

goldmen 3 ay önce

Açılacak birazdan sıkı durun benim kendi fikrim ytd hissemde yok zaten

metotcu 3 ay önce

Turkcell ve Çin merkezli telekom devi Huawei gelecekteki ticaret anlaşmalarını Çin'in yerel para birimi yuan ile yapma konusunda anlaştılar

$rich$ 3 ay önce

Şu an zirvelerde geziyor. Ben önceden de almış olduğum için 15.05 maliyetteyim. Bence çıkış gösterecektir ama bu rakamlardan alırsanız kazancı size yeter mi bilemem. Biraz daha bekleyin bakalım nereye kadar çekilecek.

finasprofu 3 ay önce

Hisse temel analize göre fena değil ama tavan tavan gitmesi hiç hayra alamet değil.

dolarvurgunu 3 ay önce

TCELL %10 luk bir yükselmeye ulaştı bugün içinde daha fazla yükselmeyecektir dikkatli olalım bol kazançlar.

sonmohikan 3 ay önce

TELIA,TURKCELL hisse satışı için varlık fonu ile görüşüyoruz haberi var ne denli etkili olur acaba pozitif mi negatif mi sonu hayırlı olsun

trader 5 ay önce

tam alıp batmalık hisse :/

Daha Fazla Yorum Oku
✖️

Giriş yapmak için; lütfen aşağıdaki formu eksiksiz bir şekilde doldurup, Giriş butonu'na basın. Eğer daha önce kayıt olmadıysanız lütfen Kayıt butonu'na basıp kayıt işleminizi gerçekleştirin.

E-Posta Adresiniz :
Parolanız :
Üye Ol 👨🏻
Giriş ✅
Şifremi Unuttum
✖️

Kayıt olmak için lütfen aşağıdaki formu küçük harfle ve eksiksiz doldurunuz. Eğer daha önce kayıt olduysanız lütfen Giriş butonu'na basarak giriş yapınız.

Ad :
Soyad :
E-Posta Adresiniz :
Kullanıcı Adınız :
Parolanız :
Giriş ✅
Üye Ol 👨🏻
ANALİZ
HABER
TAKVİM
ÇEVİRİCİ
SEANSLAR